gelatin_glycerin

gelatin glycerin
polyetylenglycol

MOST COMMENTED

Những ưu điểm và hạn chế của dạng thuốc tiêm

Ưu điểm: Nhiều thuốc tiêm được tiêm trực tiếp vào máu (tiêm tĩnh mạch, tiêm động mạch) hoặc tiêm trực tiếp vào các cơ...

HOT NEWS