ngam_kiet_phan_doan

Ngấm kiệt phân đoạn
Chiết xuất ngược dòng

MOST COMMENTED

Tương quan giũa sinh khả dụng in vitro và in vivo

Vì đánh giá SKD in vivo khá tốn kém, nên các nhà nghiên cứu cố gắng tìm sự tương quan đồng biến giữa SKD...

Viên nhai

HOT NEWS