pilocarpin_hydroclorid

dextrose
dextrose

MOST COMMENTED

Điều chế thuốc mỡ bằng phương pháp nhũ tương có sẵn

Điều kiện áp dụng: Dược chất: + Lỏng phân cực hoặc bán phân cực, không đồng tan, khó trộn đều với tá dược, chẳng...

Dung dịch keo

HOT NEWS