dextrose

dextrose
pilocarpin hydroclorid 2%

MOST COMMENTED

Các dung dịch tiêm truyền cung cấp chất dinh dưỡng

Trong trường hợp bệnh nhân không thể tiếp nhận được nhu cầu về các chất dinh dưỡng cho cơ thể từ thức ăn qua...

HOT NEWS