Ethanol

Ethanol
glycerin

MOST COMMENTED

Công thức thuốc phun mù là dung dịch

Dung môi được lựa chọn để hòa tan dược chất, ngoài ra còn có vai trò làm chậm sự hóa hơi của chất đẩy...

Dung dịch dầu

HOT NEWS