Dung_dich_natri_lactat

Dung dịch natri hydrocarbonat 1,4%
Dung dịch natri hydrocarbonat 1,4%
Dung dịch amoni clorid 2,14%

MOST COMMENTED

Một số ví dụ cồn thuốc

 Cồn thuốc điều chế bằng phương pháp ngâm lạnh Ví dụ: Cồn cánh kiến trắng (DĐVN I): Cánh kiến trắng tán mịn 200 g Ethanol 90°       ...

Thuốc cốm

HOT NEWS