Dung_dich_natri_hydrocarbonat_1,4%

Dung dịch natri hydrocarbonat 1,4%
Dung dịch natri lactat

MOST COMMENTED

Thuốc điều trị suy tim

1.Đại cương 1.1.Khái niệm Suy tim là trạng thái bệnh lý, trong đó cung lượng tim không đủ để đáp ứng nhu cầu oxy cho cơ...

HOT NEWS