Dung_dich_amoni _clorid_2,14%

Dung dịch natri hydrocarbonat 1,4%
Dung dịch natri lactat

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của ruột non đến sinh khả dụng viên nén

Ruột non là cơ quan hấp thu chính của cơ thể do niêm mạc hấp thu có bề mặt tiếp xúc rất lớn, luôn...

HOT NEWS