Saccharose  

Saccharose  
Dung dịch glucose 5%

MOST COMMENTED

Ưu và nhược điểm của thuốc bột

Thuốc bột có một số ưu điểm như sau: ' DĐVN II, tập 3 định nghĩa về thuốc bột như sau: "Thuốc bột là dạng...

HOT NEWS