dung_dich_glucozo_20%

Dung dịch glucozo 20%
Trophysan

MOST COMMENTED

Dung môi điều chế cồn thuốc

Dung môi: để điều chế cồn thuốc người ta sử dụng dung môi ethanol. Ethanol phải đạt các tiêu chuẩn quy định trong Dược...

HOT NEWS