pha_che_nuoc_muoi_sinh_li

pha chế nước muối sinh lí
ha chế nước súc miệng

MOST COMMENTED

Nhũ hóa là các protein

Các protein hay được dùng làm chất nhũ hóa gồm một số chất như gelatin,sữa, lòng đỏ trứng và dẫn chất. Cũng như các carbohydrat,...

HOT NEWS