Benzalkonium_clorid

Benzalkonium clorid
Thuốc nhỏ mắt chứa thành phần paraben

MOST COMMENTED

Thông thiên

Tên khoa học là: Semen Thevetiae Dược liệu dùng là hạt của cây thông thiên - Thevetia peruviana ( Pers. ) K. Schum = Thevetia...

Dược chất

HOT NEWS