polysorbat_20

polysorbat 20
Thuốc nhỏ mắt Tobrex

MOST COMMENTED

Ảnh hưởng của phương pháp phối hợp chất nhũ hóa của...

Có 4 phương pháp thông dụng để phối hợp chất nhũ hóa vào nhũ tương: - Hòa tan vào nước. - Hòa tan vào dầu. - Tạo...

HOT NEWS