Span_20

Tween 20
Tween 20
Chất diện hoạt cation

MOST COMMENTED

Đóng gói bảo quản thuốc bột

Thuốc bột tuy là thuốc rắn, tương đối ổn định, nhưng như trên đã trình bày, do DTBM lớn nên dễ hút ẩm đi...

HOT NEWS