natri_clorid

natri clorid
natri sulíacetamid

MOST COMMENTED

Nhóm tá dược hấp thụ của thuốc mỡ

Nhóm tá dược này có khả năng hút nước, dung dịch nước hoặc các chất lỏng phân cực để tạo thành nhũ tương kiểu...

HOT NEWS