muoi_natri_caseina

Gôm Arabic
Lòng đỏ trứng
Thạch

MOST COMMENTED

Nhóm tá dược thân dầu của thuốc mỡ

Dầu, mỡ, sáp: Hầu hết dầu, mỡ động, thực vật có bản chất là các este của glycerin với các acid béo no hoặc...

Nước thơm

HOT NEWS