Natri_phenobarbital

Thuốc tiêm truyền dùng để cung cấp nước cho cơ thể
Thuốc tiêm truyền dùng để cung cấp nước cho cơ thể

MOST COMMENTED

Dung dịch Glycerin

Định nghĩa - kỹ thuật điều chế Dung dịch glycerin còn gọi là thuốc glycerin, là những chế phẩm lỏng chứa dược chất hòa...

HOT NEWS