thuoc_tiem_diazepam

thuốc tiêm diazepam
Cấu trúc hóa lí của thuốc tiêm

MOST COMMENTED

Các biện pháp chống oxy hóa dược chất trong thuốc tiêm

Nhiều dược chất như adrenalin, morphin, apomorphin, vitamin c, dicloíenac, clopromazin,... tự bản thân chúng là các chất khử nên rất dễ bị oxy...

HOT NEWS