tiem_bap

Tiêm bắp
Tiêm thuốc cho người già

MOST COMMENTED

Tiêu chuẩn chất lượng viên nén theo Dược điển

Độ rã: DĐVN quy định dùng thiết bị ERWEKA hoặc các thiết bị tương tự. Mỗi lần thủ 6 viên: Không được còn cặn trên...

HOT NEWS